[Update]Huami ra mắt đồng hồ thông minh Amazfit Bip U hỗ trợ hơn 60 chế độ luyện tập thể thao, cảm biến SpO2, giá 1.2 triệu đồng

  • Home>electronics>[Update]Huami ra mắt đồng hồ thông minh Amazfit Bip U hỗ trợ hơn 60 chế độ luyện tập thể thao, cảm biến SpO2, giá 1.2 triệu đồng