[Update]iPhone 12 Mini sẽ không hỗ trợ kết nối công nghệ mạng 5G và dự kiến đi kèm mức giá ‘thơm’ khoảng 16.2 triệu đồng

  • Home>electronics>[Update]iPhone 12 Mini sẽ không hỗ trợ kết nối công nghệ mạng 5G và dự kiến đi kèm mức giá ‘thơm’ khoảng 16.2 triệu đồng