[Update]iPhone 12 sẽ không có màn hình 120Hz để tiết kiệm pin hơn, thay vào đó là hỗ trợ một công nghệ cũng hấp dẫn không kém

  • Home>electronics>[Update]iPhone 12 sẽ không có màn hình 120Hz để tiết kiệm pin hơn, thay vào đó là hỗ trợ một công nghệ cũng hấp dẫn không kém