[Update]iPhone 12 series sắp ra mắt sẽ có đến 5 phiên bản khác nhau, trong đó có 2 mẫu iPhone giá rẻ với nhiều màu sắc

  • Home>electronics>[Update]iPhone 12 series sắp ra mắt sẽ có đến 5 phiên bản khác nhau, trong đó có 2 mẫu iPhone giá rẻ với nhiều màu sắc