[Update]Khảo sát: iPhone 12 đã ra mắt với thiết kế mới, có 5G cùng cấu hình mạnh mẽ, vậy bạn sẽ mua phiên bản, màu sắc nào?

  • Home>electronics>[Update]Khảo sát: iPhone 12 đã ra mắt với thiết kế mới, có 5G cùng cấu hình mạnh mẽ, vậy bạn sẽ mua phiên bản, màu sắc nào?