[Update]Không cần loại bỏ bộ sạc hay tai nghe, Xiaomi bảo vệ môi trường bằng cách cắt giảm 60% nhựa trên các hộp đựng sản phẩm

  • Home>electronics>[Update]Không cần loại bỏ bộ sạc hay tai nghe, Xiaomi bảo vệ môi trường bằng cách cắt giảm 60% nhựa trên các hộp đựng sản phẩm