[Update]Không phải Redmi K30T, Redmi K30S mới là tên của chiếc smartphone tiếp theo thuộc dòng K30 và sẽ được ra mắt vào tháng sau

  • Home>electronics>[Update]Không phải Redmi K30T, Redmi K30S mới là tên của chiếc smartphone tiếp theo thuộc dòng K30 và sẽ được ra mắt vào tháng sau