[Update]Mảng điện thoại của Sony đã bắt đầu có doanh số tốt, dự đoán sẽ có lợi nhuận dương trong năm 2020, chuẩn bị sẽ có sự trở lại ngoạn mục?

  • Home>electronics>[Update]Mảng điện thoại của Sony đã bắt đầu có doanh số tốt, dự đoán sẽ có lợi nhuận dương trong năm 2020, chuẩn bị sẽ có sự trở lại ngoạn mục?