[Update]Mê mẩn trước concept Samsung Galaxy Note 30 Ultra: Màn hình kép 4K, cụm 4 camera sau và pin khủng 7.500 mAh

  • Home>electronics>[Update]Mê mẩn trước concept Samsung Galaxy Note 30 Ultra: Màn hình kép 4K, cụm 4 camera sau và pin khủng 7.500 mAh