[Update]Ngoại hình sang, camera 64MP và đã lên Android 11

  • Home>electronics>[Update]Ngoại hình sang, camera 64MP và đã lên Android 11