[Update]Nhờ có công nghệ và trang thiết bị hiện đại, VinSmart đang sản xuất 2 triệu điện thoại cho một nhà mạng Mỹ

  • Home>electronics>[Update]Nhờ có công nghệ và trang thiết bị hiện đại, VinSmart đang sản xuất 2 triệu điện thoại cho một nhà mạng Mỹ