[Update]Nokia 5.3 chạy Android 11 bất ngờ xuất hiện trên Geekbench, ngày bản cập nhật phát hành chính thức không còn xa

  • Home>electronics>[Update]Nokia 5.3 chạy Android 11 bất ngờ xuất hiện trên Geekbench, ngày bản cập nhật phát hành chính thức không còn xa