[Update]Nokia là smartphone đứng số 1 về độ tin cậy: Bởi phần mềm và bảo mật liên tục cập nhật cùng độ bền vượt trội, còn gì nữa?

  • Home>electronics>[Update]Nokia là smartphone đứng số 1 về độ tin cậy: Bởi phần mềm và bảo mật liên tục cập nhật cùng độ bền vượt trội, còn gì nữa?