[Update]One UI 3.0 được xác nhận sẽ ra mắt vào tháng 11 với nhiều thay đổi: Giao diện đơn giản hơn, tối ưu kích thước màn hình…

  • Home>electronics>[Update]One UI 3.0 được xác nhận sẽ ra mắt vào tháng 11 với nhiều thay đổi: Giao diện đơn giản hơn, tối ưu kích thước màn hình…