[Update]OPPO K7x chính thức được ấn định thời điểm ra mắt, điện thoại có camera sau đặt trong cấu trúc hình chữ nhật và pin lớn

  • Home>electronics>[Update]OPPO K7x chính thức được ấn định thời điểm ra mắt, điện thoại có camera sau đặt trong cấu trúc hình chữ nhật và pin lớn