[Update]Pin 6.000 mAh dùng 2 ngày, giá chỉ 6 triệu