[Update]Redmi đang có kế hoạch sản xuất điện thoại nhỏ gọn cạnh tranh với iPhone 12 mini, liệu có thể đánh bại được siêu phẩm nhà Táo?

  • Home>electronics>[Update]Redmi đang có kế hoạch sản xuất điện thoại nhỏ gọn cạnh tranh với iPhone 12 mini, liệu có thể đánh bại được siêu phẩm nhà Táo?