[Update]Redmi K30T vừa đạt chứng nhận 3C tại Trung Quốc, tiết lộ sẽ hỗ trợ 5G, sạc nhanh 33W và hơn thế nữa

  • Home>electronics>[Update]Redmi K30T vừa đạt chứng nhận 3C tại Trung Quốc, tiết lộ sẽ hỗ trợ 5G, sạc nhanh 33W và hơn thế nữa