[Update]Redmi K40 hé lộ thông số cấu hình quan trọng, dự kiến dùng chip Snapdragon 775G, bạn đoán giá bao nhiêu?

  • Home>electronics>[Update]Redmi K40 hé lộ thông số cấu hình quan trọng, dự kiến dùng chip Snapdragon 775G, bạn đoán giá bao nhiêu?