[Update]Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro và Redmi 9 sẽ sớm được lên đời MIUI 12 vào tháng 10, bạn nào đang dùng thiết bị điểm danh

  • Home>electronics>[Update]Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro và Redmi 9 sẽ sớm được lên đời MIUI 12 vào tháng 10, bạn nào đang dùng thiết bị điểm danh