[Update]Redmi Smart TV A32 chính thức ra mắt: Công nghệ hình ảnh mới và tích hợp XiaoAI 3.0 với mức giá chỉ 2.8 triệu đồng

  • Home>electronics>[Update]Redmi Smart TV A32 chính thức ra mắt: Công nghệ hình ảnh mới và tích hợp XiaoAI 3.0 với mức giá chỉ 2.8 triệu đồng