[Update]Rò rỉ hình ảnh Nokia 7.3 5G được gắn trong ốp lưng, tiết lộ tổng quan thiết kế mặt trước và sau của điện thoại

  • Home>electronics>[Update]Rò rỉ hình ảnh Nokia 7.3 5G được gắn trong ốp lưng, tiết lộ tổng quan thiết kế mặt trước và sau của điện thoại