[Update]Samsung được cấp bằng sáng chế điện thoại có khả năng bật màn hình ra khỏi khung viền, thiết kế này mục đích để làm gì?

  • Home>electronics>[Update]Samsung được cấp bằng sáng chế điện thoại có khả năng bật màn hình ra khỏi khung viền, thiết kế này mục đích để làm gì?