[Update]Samsung Galaxy A3 Core ra mắt: Thiết kế cổ điển, màn hình 5.3 inch, pin 3.000 mAh, giá chưa tới 2 triệu đồng

  • Home>electronics>[Update]Samsung Galaxy A3 Core ra mắt: Thiết kế cổ điển, màn hình 5.3 inch, pin 3.000 mAh, giá chưa tới 2 triệu đồng