[Update]Samsung Galaxy S21 lộ ảnh render sắc nét với cụm 3 camera sau độc đáo, màn hình đục lỗ tràn viền, tuy nhiên…

  • Home>electronics>[Update]Samsung Galaxy S21 lộ ảnh render sắc nét với cụm 3 camera sau độc đáo, màn hình đục lỗ tràn viền, tuy nhiên…