[Update]Sau Galaxy M02, tới lượt Galaxy A02s xuất hiện trên Geekbench, tiết lộ các thông số kỹ thuật và điểm hiệu năng

  • Home>electronics>[Update]Sau Galaxy M02, tới lượt Galaxy A02s xuất hiện trên Geekbench, tiết lộ các thông số kỹ thuật và điểm hiệu năng