[Update]Snapdragon 765, hỗ trợ 5G, giá chỉ 9 triệu?

  • Home>electronics>[Update]Snapdragon 765, hỗ trợ 5G, giá chỉ 9 triệu?