[Update]Tài liệu nội bộ của HMD Global bị rò rỉ, tiết lộ kế hoạch tương lai và mẫu smartphone cao cấp Nokia 10

  • Home>electronics>[Update]Tài liệu nội bộ của HMD Global bị rò rỉ, tiết lộ kế hoạch tương lai và mẫu smartphone cao cấp Nokia 10