[Update]Tại sao Xiaomi đã định hướng cạnh tranh ở phân khúc cao cấp rồi nhưng vẫn duy trì Mi 10T Series, phân khúc này quá béo bở để bỏ qua?

  • Home>electronics>[Update]Tại sao Xiaomi đã định hướng cạnh tranh ở phân khúc cao cấp rồi nhưng vẫn duy trì Mi 10T Series, phân khúc này quá béo bở để bỏ qua?