[Update]Tiếp bước iPhone 12, dòng Galaxy S21 sắp tới có thể sẽ không đi kèm tai nghe và củ sạc bên trong hộp

  • Home>electronics>[Update]Tiếp bước iPhone 12, dòng Galaxy S21 sắp tới có thể sẽ không đi kèm tai nghe và củ sạc bên trong hộp