[Update]Tin vui cho iFans đây, Apple đã chính thức giảm giá tai nghe EarPods xuống chỉ còn khoảng 450 nghìn đồng

  • Home>electronics>[Update]Tin vui cho iFans đây, Apple đã chính thức giảm giá tai nghe EarPods xuống chỉ còn khoảng 450 nghìn đồng