[Update]Tin vui đây: Galaxy Note 9 chính thức được lên đời One UI 2.5, kiểm tra ngay thiết bị của bạn xem thử có chưa nhé!

  • Home>electronics>[Update]Tin vui đây: Galaxy Note 9 chính thức được lên đời One UI 2.5, kiểm tra ngay thiết bị của bạn xem thử có chưa nhé!