[Update]Tuỳ biến giao diện, tính năng Widget đã được Google làm từ 10 năm trước, nhưng tại sao đến tay Apple thì mới tạo ra cơn sốt?

  • Home>electronics>[Update]Tuỳ biến giao diện, tính năng Widget đã được Google làm từ 10 năm trước, nhưng tại sao đến tay Apple thì mới tạo ra cơn sốt?