[Update]’Vắt kiệt’ iPhone 12, iPhone 12 Pro và các mẫu iPhone cũ để đọ mức tiêu hao pin, người mới cho ra kết quả khá bất ngờ

  • Home>electronics>[Update]’Vắt kiệt’ iPhone 12, iPhone 12 Pro và các mẫu iPhone cũ để đọ mức tiêu hao pin, người mới cho ra kết quả khá bất ngờ