[Update]Vì lý do môi trường, iPhone 12 không bao gồm bộ sạc và tai nghe EarPod mà sẽ bán riêng lẻ từng phụ kiện

  • Home>electronics>[Update]Vì lý do môi trường, iPhone 12 không bao gồm bộ sạc và tai nghe EarPod mà sẽ bán riêng lẻ từng phụ kiện