[Update]Viettel tặng mỗi thuê bao 100 lượt 1.5GB Data 4G miễn phí trong 30 ngày, nhận ngay nào mọi người ơi

  • Home>electronics>[Update]Viettel tặng mỗi thuê bao 100 lượt 1.5GB Data 4G miễn phí trong 30 ngày, nhận ngay nào mọi người ơi