[Update]Với mức giá dưới 16 triệu đồng, Samsung Galaxy S20 FE hướng tới những người dùng nào và có đáng mua tại thời điểm này?

  • Home>electronics>[Update]Với mức giá dưới 16 triệu đồng, Samsung Galaxy S20 FE hướng tới những người dùng nào và có đáng mua tại thời điểm này?