[Update]Xiaomi giải thích vì sao hãng lại dùng màn hình LCD trên dòng Mi 10T: Tất cả là vì mong muốn của người dùng!

  • Home>electronics>[Update]Xiaomi giải thích vì sao hãng lại dùng màn hình LCD trên dòng Mi 10T: Tất cả là vì mong muốn của người dùng!