[Update]Xiaomi Mi 10T Pro 5G sẽ chính thức về Việt Nam, cấu hình khủng thế này thì chắc sẽ rất HOT, mọi người gom lúa chuẩn bị mua ngay!

  • Home>electronics>[Update]Xiaomi Mi 10T Pro 5G sẽ chính thức về Việt Nam, cấu hình khủng thế này thì chắc sẽ rất HOT, mọi người gom lúa chuẩn bị mua ngay!