[Update]Xiaomi Mi 10T Pro 5G tạo nên cơn sốt, chỉ vài ngày mở bán mà đã hết sạch 1000 suất đặt trước và kết thúc chương trình tại đây

  • Home>electronics>[Update]Xiaomi Mi 10T Pro 5G tạo nên cơn sốt, chỉ vài ngày mở bán mà đã hết sạch 1000 suất đặt trước và kết thúc chương trình tại đây