[Update]Xiaomi Redmi 9A bổ sung thêm phiên bản RAM 6GB và bộ nhớ trong 128GB, giá vẫn tốt chỉ khoảng 3.3 triệu đồng

  • Home>electronics>[Update]Xiaomi Redmi 9A bổ sung thêm phiên bản RAM 6GB và bộ nhớ trong 128GB, giá vẫn tốt chỉ khoảng 3.3 triệu đồng