[Update]Xuất hiện hình ảnh iPhone 12 được độ vỏ từ iPhone 11, ngoại hình giống đến kinh ngạc và giá nâng cấp chưa đến 1 triệu đồng

  • Home>electronics>[Update]Xuất hiện hình ảnh iPhone 12 được độ vỏ từ iPhone 11, ngoại hình giống đến kinh ngạc và giá nâng cấp chưa đến 1 triệu đồng