[Update]Xuất hiện video đầu tiên về MIUI 13 và danh sách các smartphone Xiaomi dự kiến sẽ được lên đời giao diện mới

  • Home>electronics>[Update]Xuất hiện video đầu tiên về MIUI 13 và danh sách các smartphone Xiaomi dự kiến sẽ được lên đời giao diện mới