[Update]Xuất hiện video mở hộp iPhone 12 Pro trước ngày ra mắt, tiết lộ sẽ có màu Xanh Navy thời thượng, đi kèm dây sạc bện dù

  • Home>electronics>[Update]Xuất hiện video mở hộp iPhone 12 Pro trước ngày ra mắt, tiết lộ sẽ có màu Xanh Navy thời thượng, đi kèm dây sạc bện dù