[Update]Xuất hiện video trên tay iPhone 12 và iPhone 12 Pro đầu tiên trên thế giới: Thiết kế mới tuyệt đẹp, camera được nâng cấp

  • Home>electronics>[Update]Xuất hiện video trên tay iPhone 12 và iPhone 12 Pro đầu tiên trên thế giới: Thiết kế mới tuyệt đẹp, camera được nâng cấp