Xót xa hình ảnh mẹ cùng con 1 tháng kẹt trong nhà, dỡ ngói kêu cứu giữa biển nước lũ

  • Home>news>Xót xa hình ảnh mẹ cùng con 1 tháng kẹt trong nhà, dỡ ngói kêu cứu giữa biển nước lũ