Xuất hiện ốc biển “khổng lồ” trên chợ mạng với giá lên đến nửa triệu đồng/con

  • Home>news>Xuất hiện ốc biển “khổng lồ” trên chợ mạng với giá lên đến nửa triệu đồng/con